Szczegóły ogłoszenia

ZP/1055/U/20

"Przygotowanie, dostarczenie, wydanie wyżywienia oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych dla uczestników półkolonii w ramach projektu "Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu""

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 180,5 2020.06.26 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 95,5 2020.06.26 16
Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy docx 55,9 2020.06.26 14
Załącznik nr 2a - Oświadczenia o podwykonawcy docx 52,1 2020.06.26 12
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia docx 23,3 2020.06.26 17
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,4 2020.06.26 12
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy doc 147,0 2020.06.26 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja dotycząca otwarcia ofert docx 19,2 2020.07.01 4
Informacja z otwarcia ofert docx 16,2 2020.07.02 1

Pobierz wszystkie dokumenty