Szczegóły ogłoszenia

KCzp.272-255/20

"Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,5 2020.06.25 898

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 369,0 2020.06.25 1015

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,0 2020.06.25 339
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,7 2020.06.25 328
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2020.06.25 346
Wykaz osób doc 46,0 2020.06.25 339
Wykaz robót doc 47,0 2020.06.25 391
Wzór formularza oferty doc 28,9 2020.06.25 345
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,5 2020.06.25 339
Wzór umowy docx 74,1 2020.06.25 391
załącznik do dokumentu gwarancyjnego doc 62,5 2020.06.25 347
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,5 2020.06.25 315

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 224,5 2020.07.23 365
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 214,3 2020.07.29 352
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 227,2 2020.08.14 357

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - Zmiana (33) doc 567,9 2020.08.17 306
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (10) doc 217,7 2020.07.20 384
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (11) doc 217,6 2020.07.21 369
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (12) doc 217,6 2020.07.23 326
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (13) doc 1960,7 2020.07.23 337
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (14) doc 544,4 2020.07.24 320
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (15) doc 222,0 2020.07.27 306
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (16) doc 218,0 2020.07.27 328
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (17) doc 218,5 2020.07.27 330
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (18) doc 570,6 2020.07.27 314
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (19) doc 217,9 2020.07.27 317
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (20) doc 217,7 2020.07.27 341
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (21) doc 216,6 2020.07.27 334
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (23) doc 218,2 2020.07.30 317
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (24) doc 577,2 2020.07.30 337
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (25) doc 221,0 2020.07.31 316
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (26) doc 217,0 2020.08.03 289
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (27) doc 219,4 2020.08.03 285
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (28) doc 217,4 2020.08.03 291
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (29) doc 217,1 2020.08.03 293
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (3) doc 221,7 2020.07.14 412
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (30) doc 220,6 2020.08.03 296
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (31) doc 218,6 2020.08.04 275
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (32) doc 311,5 2020.08.04 301
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (34) doc 220,7 2020.08.14 273
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (35) doc 224,4 2020.08.14 279
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (36) doc 264,2 2020.08.18 238
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (37) docx 510,6 2020.08.18 262
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (38) doc 537,2 2020.08.18 237
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (39) doc 217,2 2020.08.19 238
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (4) doc 216,2 2020.07.16 343
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (40) doc 455,1 2020.08.19 227
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (41) doc 395,6 2020.08.19 219
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (42) doc 527,9 2020.08.19 231
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (43) doc 426,7 2020.08.20 222
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (5) docx 226,6 2020.07.17 305
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (53) doc 218,3 2020.08.21 158
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (54) doc 217,4 2020.08.21 174
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (6) doc 614,4 2020.07.16 314
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (7) doc 219,7 2020.07.17 297
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (8) doc 484,1 2020.07.17 287
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (9) doc 215,5 2020.07.17 306
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - Zmiana SIWZ (22) doc 218,3 2020.07.29 270
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 218,9 2020.07.07 511
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 221,4 2020.07.10 412
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 44 doc 219,9 2020.08.20 160
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 45 doc 217,8 2020.08.20 170
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 46 doc 220,3 2020.08.20 167
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 47 doc 251,5 2020.08.20 173
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 48 doc 219,3 2020.08.20 165
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 49 doc 227,3 2020.08.20 172
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 50 doc 219,5 2020.08.20 174
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 51 doc 218,1 2020.08.20 167
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 52 doc 217,1 2020.08.20 191

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie 2 pdf 3752,0 2020.07.28 451
Zawiadomienie o wpłynieciu odwołania docx 213,1 2020.07.28 292

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
255 espd-request xml 126,9 2020.06.25 438
informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,0 2020.07.15 366
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 docx 214,3 2020.08.04 253
informacja o zmianie ogłoszenia 3 doc 214,0 2020.08.18 225
Informacja z otwarcia ofert doc 23,4 2020.08.28 679
odwołanie AGH pdf 2622,6 2020.07.06 613
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane do publikacji w DUUE w dniu 15. pdf 70,3 2020.07.17 262
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane do publikacji w DUUE w dniu 18. pdf 70,3 2020.08.20 190
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 docx 16,2 2020.08.07 206
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,3 2020.07.17 650
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 214,7 2020.08.07 317
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3 doc 214,9 2020.08.20 288
Ujednolicony Wzór umowy doc 243,5 2020.07.23 206
Ujednolicony Wzór umowy (3) doc 243,0 2020.08.14 193
Ujednolicony Wzór umowy 2 doc 245,0 2020.07.29 208
zawiadomienie o wpłynięciu odwołania doc 213,0 2020.07.06 487

Pobierz wszystkie dokumenty