Szczegóły ogłoszenia

KCzp.272-255/20

"Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 36,5 2020.06.25 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 369,0 2020.06.25 335

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,0 2020.06.25 38
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,7 2020.06.25 33
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2020.06.25 43
Wykaz osób doc 46,0 2020.06.25 37
Wykaz robót doc 47,0 2020.06.25 46
Wzór formularza oferty doc 28,9 2020.06.25 37
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,5 2020.06.25 31
Wzór umowy docx 74,1 2020.06.25 42
załącznik do dokumentu gwarancyjnego doc 62,5 2020.06.25 35
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,5 2020.06.25 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 218,9 2020.07.07 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
255 espd-request xml 126,9 2020.06.25 142
odwołanie AGH pdf 2622,6 2020.07.06 85
zawiadomienie o wpłynięciu odwołania doc 213,0 2020.07.06 47

Pobierz wszystkie dokumenty