Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-254/20

"utwardzenie terenu MS AGH przy ulicy Rostafińskiego 37 w Krakowie - KC-zp.272-254/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 38,4 2020.06.24 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,5 2020.06.24 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.06.24 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,8 2020.06.24 12
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,1 2020.06.24 12
Wzór formularza oferty doc 27,0 2020.06.24 17
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.06.24 12
wzór umowy doc 228,5 2020.06.24 13
wzór Wykaz osób doc 42,0 2020.06.24 13
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2020.06.24 16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27,8 2020.06.24 14

Pobierz wszystkie dokumenty