Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.2.2020

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik."

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 115,4 2020.06.24 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,6 2020.06.24 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.06.24 32
Formularz oferty doc 70,0 2020.06.24 45
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 183,0 2020.06.24 37
Projekt umowy_ doc 113,5 2020.06.24 34
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 272,1 2020.06.24 36
Wykaz usług doc 37,0 2020.06.24 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,2 2020.06.24 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,8 2020.06.29 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 272,4 2020.06.29 30
Informacja z otwarcia ofert pdf 197,2 2020.07.29 20

Pobierz wszystkie dokumenty