Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.6.2020

"Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,1 2020.06.23 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 9246,0 2020.06.23 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
A01 - zagospodarowanie pdf 1981,4 2020.06.23 24
Dodatkowe oświadczenie dot. wykluczenia - Załącznik Nr 6 do SIWZ docx 15,7 2020.06.23 17
dokumentacja fotograficzna istniejacego boiska zip 36603,9 2020.06.23 28
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ docx 20,4 2020.06.23 19
inwentaryzacja istniejacej płyty boiska pdf 2973,7 2020.06.23 17
Opis techniczny pdf 362,4 2020.06.23 37
Oświadczenie - poleganiu na zdolnościach - Załącznik Nr 5 do SIWZ docx 16,8 2020.06.23 18
Oświadczenie grupa kapitałowa- Załącznik Nr 4 do SIWZ docx 16,9 2020.06.23 16
Oświadczenie o dot. wykluczenia - Załącznik Nr 3 do SIWZ docx 17,8 2020.06.23 16
Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik Nr 2 do SIWZ docx 17,3 2020.06.23 16
Przedmiar_1 pdf 5348,6 2020.06.23 29
SST BUD pdf 311,3 2020.06.23 20
zał. nr 7 Wzór umowy doc 179,0 2020.06.23 19

Pobierz wszystkie dokumenty