Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/08/2020

"Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych budowlanych w pomieszczeniach budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 553285 docx 24,7 2020.06.22 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,7 2020.06.22 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,4 2020.06.22 16
formularz oferty docx 20,9 2020.06.22 20
Opis przedmiotu zamienia -2020 doc 72,5 2020.06.22 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,1 2020.06.22 15
PROJEKT UMOWY zm doc 162,0 2020.06.22 23
przedmiary, rysunki zip 14443,7 2020.06.22 68
Specyfikacja techiczna - roboty remontowe -2020 pdf 663,1 2020.06.22 28
wykaz robót docx 18,6 2020.06.22 19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,2 2020.06.22 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2020.07.07 11
powiadomienie o zmianach SIWZ wizja lokalna pdf 411,1 2020.06.23 33

Pobierz wszystkie dokumenty