Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.5.2020

"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica w gminie Pokrzywnica."

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,7 2020.06.22 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 8914,9 2020.06.22 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
!!! PROJEKT - załąćznik nr 10 do SIWZ v1.1 pdf 206328,5 2020.06.22 64
Dodatkowe oświadczenie dot. wykluczenia - Załącznik Nr 8 do SIWZ docx 82,0 2020.06.22 34
Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ docx 92,4 2020.06.22 31
kosztorys ofertow kanalizacja pdf 11763,4 2020.06.22 52
Mapa pdf 450,5 2020.06.22 28
Mapa II pdf 379,2 2020.06.22 24
Mapa III pdf 245,1 2020.06.22 28
OPERAT odt 15,8 2020.06.22 19
operat wodnoprawny kanalizacja pdf 3592,1 2020.06.22 25
Oświadczenie - poleganiu na zdolnościach - Załącznik Nr 5 do SIWZ docx 82,6 2020.06.22 21
Oświadczenie grupa kapitałowa- Załącznik Nr 4 do SIWZ docx 82,8 2020.06.22 23
Oświadczenie o dot. wykluczenia - Załącznik Nr 3 do SIWZ docx 84,1 2020.06.22 22
Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik Nr 2 do SIWZ docx 83,1 2020.06.22 21
Połaczenie przerwanych rurociągów drenarskich pdf 129,2 2020.06.22 22
pozwolenia wodnoprawne kanalizacja - załąćzniki nr 20 i 21 do SIWZ pdf 2806,6 2020.06.22 18
SIEC WODOCIAGOWA POKRZYWNICA przedmiar pdf 93,9 2020.06.22 30
Specyfkacja 01 Pokrzywnica KS załącznik nr 15 pdf 433,7 2020.06.22 29
SST_ WODOCIAG_POKRZYWNICA_135_ pdf 156,0 2020.06.22 25
Wykaz osób - Załącznik Nr 7 do SIWZ docx 84,9 2020.06.22 21
Wykaz robót - Załącznik Nr 6 do SIWZ docx 84,2 2020.06.22 21
Wzór umowy na roboty budowlane docx 117,0 2020.06.22 25
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Pokrzywnica docx 30,5 2020.06.22 20
Zalącznik nr 13 Oświadczenie RODO docx 85,4 2020.06.22 20
Załącznik nr 10 do SIWZ docx 82,3 2020.06.22 26
Załącznik nr 11 do SIWZ.- Karta gwarancyjna docx docx 84,9 2020.06.22 25
Załącznik nr 12 do SIWZ docx 86,9 2020.06.22 29

Pobierz wszystkie dokumenty