Szczegóły ogłoszenia

CSKDzMIZP-2375/25/05/01/2020

"zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS119-288692-pl pdf 2036,8 2020.06.22 60

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,1 2020.07.01 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 954,0 2020.06.22 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2020.06.22 20
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2020.06.22 20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 283,0 2020.06.22 20
Oświadczenie o produktach leczniczych doc 30,0 2020.06.22 23
Wzor umowy doc 156,5 2020.06.22 25
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 2432,0 2020.06.22 87
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2020.06.22 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 35,0 2020.07.01 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualny wzór oferty xls 2629,0 2020.07.01 11

Pobierz wszystkie dokumenty