Szczegóły ogłoszenia

18/ZP/2020

"Remont i odnowienie korytarzy, renowacja zabytkowej posadzki kamiennej i wymiana drzwi na parterze budynku Szpitala w Pilchowicach - etap I (postępowanie II)"

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Brak dokumentów do pobrania