Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-27/20

"Remont Kliniki Radioterapii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz remont Zakładu Patomorfologii Nowotworów wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie "

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 417,7 2020.06.17 462

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 198,9 2020.07.03 114
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) pdf 238,3 2020.07.10 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ (po zmianie 3) docx 339,0 2020.06.17 296

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytanie oraz zmiana SIWZ (3) pdf 309,3 2020.07.14 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 679,2 2020.07.20 119
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ (2) pdf 1023,5 2020.07.10 117
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert pdf 304,2 2020.07.03 162

Pobierz wszystkie dokumenty