Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-27/20

"Remont Kliniki Radioterapii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz remont Zakładu Patomorfologii Nowotworów wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie "

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 417,7 2020.06.17 257

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 198,9 2020.07.03 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ (po zmianie) pdf 539,1 2020.06.17 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.1. Opis przedmiotu zamówienia - prace remontowe doc 615,5 2020.06.17 138
1.2 Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt wbudowany lub wymagający specjalisty docx 249,7 2020.06.17 109
1.2.1.-1.2.11 - Specyfikacje techniczne sprzętu do wbudowania lub wymagające specjalist doc 2920,5 2020.06.17 90
2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 261,2 2020.06.17 42
3 Wzór umowy Część 1 pdf 512,7 2020.06.17 55
3a Wzór umowy Część 2 pdf 517,1 2020.06.17 58
4 Wzór oferty docx 272,3 2020.06.17 53
5 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasob docx 296,7 2020.06.17 40
6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 296,4 2020.06.17 44
cz.II ZPN K 7z 24576,8 2020.06.17 75
zad.1 KGO I P 7z 38977,3 2020.06.17 97
zad.2 KR II P 7z 34002,3 2020.06.17 81
zad.3 KR IIIP 7z 32879,1 2020.06.17 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert pdf 304,2 2020.07.03 73

Pobierz wszystkie dokumenty