Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-249/20

"Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla AGH - Kc-zp.272-249/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,3 2020.06.17 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 85,9 2020.06.17 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.07.27 13
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,5 2020.06.17 40
Poglądowa mapa terenu AGH.pdf - załącznik nr 6 do SIWZ pdf 647,3 2020.06.17 50
Szczegółowa kalkulacja cenowa xlsx 20,6 2020.06.17 45
Wykaz oferowanego sprzętu - załącznik nr 5 do SIWZ docx 19,6 2020.06.17 45
Wzór formularza oferty doc 31,8 2020.06.17 47
Wzór umowy - usługi docx 42,4 2020.06.17 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 225,6 2020.07.01 31
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 doc 220,4 2020.07.10 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1oraz zmiany SIWZ doc 227,1 2020.07.10 25
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 oraz zmiany SIWZ doc 218,4 2020.07.10 25
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 oraz zmiany SIWZ doc 222,1 2020.07.13 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja nr 2 o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-249 20 docx 215,4 2020.07.14 19
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-249 20 docx 215,3 2020.07.10 22
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2020.07.27 16
JEDZ espd-Kc-zp.272-249 20 xml 126,6 2020.06.17 41
NOWY Formularz oferty docx 33,8 2020.07.01 31
Nowy wzór umowy doc 105,5 2020.07.01 33
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 57,0 2020.07.14 19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 57,0 2020.07.15 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2020.07.14 24

Pobierz wszystkie dokumenty