Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-244/20

"Dostawa 8 szt. monitorów oraz 9 szt. komputerów stacjonarnych umożliwiających pracę w konfiguracji "Thin client" (terminal) dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,0 2020.06.17 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,4 2020.06.17 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2020.06.17 22
Espd-request - KC-zp.272-244-20 xml 138,3 2020.06.17 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,3 2020.06.17 21
Wzór formularza oferty doc 30,1 2020.06.17 24
Wzór umowy - dostawy doc 31,6 2020.06.17 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 269,9 2020.07.06 4

Pobierz wszystkie dokumenty