Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-33/20

"Świadczenie usług w zakresie transportu z Zespołem Specjalistycznym typu S dla SZOZ "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu PDF 353,7 2020.06.17 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
F-01 Zlecenie na transport pacjenta pdf 100,0 2020.06.17 21
informacje z otwarcia PDF 19,6 2020.06.25 11
specyfikacja PDF 753,6 2020.06.17 18
zał. nr 7 do siwz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zał nr pdf 259,9 2020.06.17 17
zał. nr 1 do siwz Formularz ofertowy docx 20,4 2020.06.17 17
zał. nr 2 do siwz-Formularz cenowy xlsx 11,9 2020.06.17 20
zał. nr 3 do siwz-opis przedmiotu zamówiennia odt 10,5 2020.06.17 18
zał. nr 4 do siwz - Oświadczenie wykonawcy docx 44,0 2020.06.17 28
zał. nr 5 do siwz - wzór umowy pdf 398,4 2020.06.17 17
zał. nr 8 wykaz narzędzi docx 27,3 2020.06.17 16
zał. nr 9 Wykaz osób docx 29,3 2020.06.17 18
Załącznik Nr 6 do SIWZ-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 32,0 2020.06.17 17
Zestawienie przewozów ods 6,0 2020.06.17 18

Pobierz wszystkie dokumenty