Szczegóły ogłoszenia

ZP/11/2020

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszeni o zamówieniu docx 120,2 2020.06.16 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 82,4 2020.07.08 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 71,8 2020.06.16 47

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ docx 37,8 2020.07.08 2
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 doc 21,6 2020.07.09 0

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 1 - aktualny Wzór oferty xls 1759,5 2020.07.08 1
załącznik nr 4 - aktualny projekt umowy doc 110,0 2020.07.08 1

Pobierz wszystkie dokumenty