Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-234/20

"Modernizacja infrastruktury sieciowej w Centrum Informatyki D-17 Katedry Infromatyki WIEiT AGH - KC-zp.272-234/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 234 pdf 129,7 2020.06.15 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 64,6 2020.06.15 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,8 2020.06.15 29
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2020.06.15 30
Wykaz osób doc 42,5 2020.06.15 27
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 22,1 2020.06.15 30
Wzór formularza oferty doc 27,3 2020.06.15 31
Wzór umowy - dostawy doc 33,1 2020.06.15 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 217,3 2020.07.08 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 234 xml 135,8 2020.06.15 30
Nowy wzór umowy docx 33,1 2020.07.08 2
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a docx 273,4 2020.06.15 62

Pobierz wszystkie dokumenty