Szczegóły ogłoszenia

17/ZP/2020/P

"Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31". "

Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach

                     

Brak dokumentów do pobrania