Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-30/20

""Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu P dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu""

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu PDF 338,8 2020.06.12 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
F-01 Zlecenie na transport pacjenta pdf 100,0 2020.06.12 21
informacja o wyniku aukcji PDF 20,3 2020.07.01 9
informacja z otwarcia ofert PDF 21,3 2020.06.22 14
specyfikacja PDF 1211,8 2020.06.12 20
wykaz narzędzi zał. nr 8 docx 27,4 2020.06.12 24
zał. nr 7 do siwz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zał nr pdf 259,9 2020.06.12 20
zał. nr 1 do siwz formularz ofertowy docx 20,3 2020.06.12 25
zał. nr 2 do siwz-Formularz cenowy xlsx 11,7 2020.06.12 23
zał. nr 3 do siwz -Opis przedmiotu zamówienia odt 11,0 2020.06.12 21
zał. nr 4 do siwz - Oświadczenie wykonawcy docx 43,8 2020.06.12 24
zał. nr 5 do siwz wzór umowy transport P pdf 297,8 2020.06.12 23
Załącznik Nr 6 do SIWZ-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 31,8 2020.06.12 20
Zestawienie przewozów - zał do umowy ods 5,8 2020.06.12 23

Pobierz wszystkie dokumenty