Szczegóły ogłoszenia

KA-2/042/2020

"Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:Przeprowadzenie konsultacji, audytu i warsztatów dotyczące komunikacji wewnętrznej, warsztatów z doskonalenia umiejętności przywódczych i menedżerskich oraz warsztatów dotyczących zarządzania"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne docx 132,5 2020.06.08 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 93,8 2020.06.08 38
Projekt umowy docx 89,8 2020.06.08 30
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia docx 24,4 2020.06.08 51
Wykaz osób -załącznik nr 5 docx 27,1 2020.06.08 35
wykaz usług - załacznik nr 4 docx 21,3 2020.06.08 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,3 2020.06.08 32
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2020.06.18 29
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 22,5 2020.06.08 28

Pobierz wszystkie dokumenty