Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/42/2020

"Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże) dla zadania: Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,2 2020.06.05 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 67,1 2020.06.05 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2020.06.05 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2020.06.05 31
Wzór formularza ofertowego doc 40,0 2020.06.05 29
Wzór umowy docx 90,3 2020.06.05 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.06.16 25

Pobierz wszystkie dokumenty