Szczegóły ogłoszenia

CRZP/68/2020/AZP

"Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2019/GA/1"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
547707-N-2020 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132,5 2020.06.04 31

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540100051-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 pdf 60,9 2020.06.08 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 356,6 2020.06.04 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 275,8 2020.06.04 25
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 21,8 2020.06.04 24
3_Ośwaidczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 21,8 2020.06.04 22
4_Specyfikacja_techniczna doc 87,0 2020.06.04 43
5_Wzór_umowy docx 29,5 2020.06.04 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 326,5 2020.06.08 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 536,6 2020.06.08 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 573,9 2020.06.24 12
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 279,9 2020.06.08 16

Pobierz wszystkie dokumenty