Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-237/20

"Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-237/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,3 2020.06.04 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 217,0 2020.06.15 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 51,6 2020.06.04 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kopia Szczegółowa kalkulacja cenowa - załącznik nr 1A xlsx 25,9 2020.06.04 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2020.06.04 29
Wzór formularza oferty doc 48,5 2020.06.04 35
Wzór umowy - dostawy doc 78,0 2020.06.04 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,7 2020.06.09 37
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 oraz zmiany siwz doc 269,8 2020.06.15 32
Odpowiedź_na_zapytania_w_sprawie_SIWZ (1) docx 269,5 2020.06.10 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2020.06.19 28
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2020.06.15 37

Pobierz wszystkie dokumenty