Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-243/20

"usługa audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez ACMiN AGH i ACK Cyfronet AGH w ramach programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową PANDA 2/9/2016- KC-zp.272-243/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,8 2020.06.04 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 62,7 2020.06.04 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,9 2020.06.12 26
Wzór formularza oferty - usługi docx 24,5 2020.06.04 33
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia docx 25,4 2020.06.04 34
Wzór umowy - usługi doc 79,5 2020.06.04 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie miejsca składania i otwarcia ofert doc 225,0 2020.06.08 30
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2020.06.12 31

Pobierz wszystkie dokumenty