Szczegóły ogłoszenia

CRZP/60/2020/AZP

"Remont Auli w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - ETAP II"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 546828-N-2020 pdf 164,7 2020.06.03 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540100890-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 73,5 2020.06.09 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 616,0 2020.06.03 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,0 2020.06.03 30
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2020.06.03 29
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.06.03 32
4_Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.06.03 34
5_Wykaz osób doc 38,0 2020.06.03 29
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2020.06.03 31
7_Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. doc 37,0 2020.06.03 34
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2020.06.03 31
9_Wzór umowy DOC 140,5 2020.06.03 32
_10_Dokumentacja przetargowa rar 152467,4 2020.06.03 47
_11_Karta techniczna do oferty xlsx 12,6 2020.06.03 38

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 674,8 2020.06.09 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 563,2 2020.06.09 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 565,7 2020.06.19 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 284,0 2020.06.09 29

Pobierz wszystkie dokumenty