Szczegóły ogłoszenia

ZP/20/B/20

"rewitalizacja altany parkowej zlokalizowanej na terenie Ogrodu Botanicznego UAM przy ul. Dąbrowskiego 165 w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 59,1 2020.06.03 45

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540105663 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT pdf 313,1 2020.06.17 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP20B20 pdf 13128,4 2020.06.03 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. PROJEKT BUDOWLANY zip 185926,3 2020.06.03 43
20 decyzja pdf 3063,0 2020.06.03 37
3. SPECYFIKACJA zip 751,7 2020.06.03 41
4 PRZEDMIARY zip 3483,8 2020.06.03 51
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 73,0 2020.06.03 41
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 25,3 2020.06.03 34
Załącznik nr 2a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W docx 21,8 2020.06.03 34
Załącznik nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 24,2 2020.06.03 36
Załącznik nr 3 - Wykaz osób doc 39,5 2020.06.03 36
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 27,8 2020.06.03 35
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 49,0 2020.06.03 34
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy docx 36,4 2020.06.03 36
Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia zip 190165,0 2020.06.03 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1013,1 2020.06.19 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wizji lokalnej pdf 90,9 2020.06.09 35
Zbiorcze zestawienie ofert pdf 663,1 2020.06.29 6

Pobierz wszystkie dokumenty