Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-25/20

"Świadczenie usług w zakresie transportu z Zespołem Specjalistycznym typu S dla SZOZ "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu PDF 347,5 2020.06.03 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
specyfikacja PDF 776,7 2020.06.03 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
F-01 Zlecenie na transport pacjenta pdf 100,0 2020.06.03 22
informacja z otwarcie PDF 19,6 2020.06.15 18
zał. nr 7 do siwz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zał nr pdf 259,9 2020.06.03 24
zał. nr 1 do siwz Formularz ofertowy docx 20,4 2020.06.03 21
zał. nr 2 do siwz-Formularz cenowy xlsx 11,9 2020.06.03 28
zał. nr 3 do siwz-opis przedmiotu zamówiennia odt 10,5 2020.06.03 23
zał. nr 4 do siwz - Oświadczenie wykonawcy docx 44,5 2020.06.03 25
zał. nr 5 do siwz - wzór umowy pdf 398,4 2020.06.03 24
zał. nr 8 wykaz narzędzi docx 27,5 2020.06.03 23
zał. nr 9 Wykaz osób docx 29,4 2020.06.03 26
Załącznik Nr 6 do SIWZ-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 32,0 2020.06.03 21
Zestawienie przewozów ods 6,0 2020.06.03 25

Pobierz wszystkie dokumenty