Szczegóły ogłoszenia

CRZP/59/2020/AZP

"Remont instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni - ETAP VII - Aula"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 545318-N-2020 pdf 165,0 2020.05.29 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 618,0 2020.05.29 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,0 2020.05.29 71
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2020.05.29 65
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2020.05.29 72
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2020.05.29 77
5_Wykaz osób doc 38,0 2020.05.29 63
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2020.05.29 65
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2020.05.29 68
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2020.05.29 61
9_Wzór umowy DOC 136,0 2020.05.29 66
_10_Dokumentacja przetargowa zip 2144,6 2020.05.29 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 613,3 2020.06.15 95

Pobierz wszystkie dokumenty