Szczegóły ogłoszenia

KA-2/053/2020

"Remont posadzek w budynku W6(10-28) Pawilon Biblioteki Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do UZP doc 43,2 2020.05.28 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,6 2020.05.28 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja przetargowa zip 998,4 2020.05.28 103
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2020.05.28 69
Formularz ofertowy doc 29,1 2020.05.28 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,6 2020.05.28 61
Projekt umowy doc 257,5 2020.05.28 74
Wykaz osób doc 35,0 2020.05.28 63
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2020.05.28 83
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.05.28 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,8 2020.06.01 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2020.06.15 93

Pobierz wszystkie dokumenty