Szczegóły ogłoszenia

NA/P/129/2020

"Remont pomieszczeń nr H-19, H-65, H-83 i H-83a dla Wydziału Chemicznego w budynku H Politechniki Rzeszowskiej, przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 24,0 2020.05.27 205

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2020.05.27 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.05.27 73
Opis przedmiotu zamówienia zip 3976,3 2020.05.27 129
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2020.05.27 85
Wykaz osób doc 35,0 2020.05.27 85
Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2020.05.27 86
Wzór oferty na roboty budowlane doc 64,5 2020.05.27 96
Wzór umowy zip 1414,0 2020.05.27 86
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2020.05.27 76

Pobierz wszystkie dokumenty