Szczegóły ogłoszenia

KA-2/041/2020

"Utrzymanie czystości w budynkach Politechniki Krakowskiej w Krakowie przy ul. Warszawskiej , ul. Kamiennej , ul. Kanoniczej , ul. Podchorążych , Al. Jana Pawła II , ul. Bydgoskiej , ul. Lea , ul. Skarżyńskiego ."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu DUUE pdf 434,4 2020.05.27 98

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DDUE pdf 73,4 2020.06.05 39
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DDUE - 2 pdf 67,8 2020.06.19 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 295,0 2020.05.27 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2020.05.27 38
ESPD xml 145,4 2020.05.27 47
Formularz ofertowy doc 152,5 2020.05.27 61
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 183,5 2020.05.27 47
Projekt umowy doc 152,0 2020.05.27 51
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Zadanie 21 docx 34,9 2020.05.27 80
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Zadania 1-10 docx 348,0 2020.05.27 83
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Zadania 11-20 docx 328,7 2020.05.27 82
Wykaz usług doc 23,8 2020.05.27 55
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.05.27 47

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 772,4 2020.06.03 53
Powiadomienie o zmianach w SIWZ -2 pdf 591,5 2020.06.17 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -1 pdf 2788,5 2020.06.09 54
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -2 pdf 1574,8 2020.06.10 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 301,6 2020.07.03 30

Pobierz wszystkie dokumenty