Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/28/04/01/2020

"Usługa ubezpieczenia mienia CSK MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 115,4 2020.05.26 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 71,1 2020.06.18 48
Informacja o zmianach (procedura pełna) z dnia 03.07.2020 pdf 70,3 2020.07.03 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 254,0 2020.05.26 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2020.05.26 61
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2020.05.26 62
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 252,5 2020.05.26 63
Oświadczenie RODO doc 22,0 2020.05.26 58
Wzór oferty doc 146,0 2020.05.26 65
Wzór umowy doc 118,5 2020.05.26 66
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2020.05.26 60

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,0 2020.06.18 50
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 03.07.2020 doc 31,5 2020.07.03 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 45,5 2020.07.03 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,5 2020.07.20 38
Odpowiedzi- informacja na stronę II docx 25,6 2020.07.10 21
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2020.06.18 53
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 03.07.2020 doc 27,0 2020.07.03 35
ZMODYFIKOWANY 5 Wzór oferty doc 130,0 2020.07.03 40

Pobierz wszystkie dokumenty