Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-208/20

"wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian od strony południowej pawilonów B-1, B-2 oraz łączników P-B1-B2, P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-208/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,1 2020.05.22 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,1 2020.05.22 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Nowy Wzór umowy 208 doc 231,5 2020.05.27 11
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału docx 16,5 2020.05.22 10
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu docx 14,4 2020.05.22 9
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_RBM-izolacje B-1 docx 92,0 2020.05.22 23
Wzór_formularza_oferty doc 28,2 2020.05.22 13
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 41,0 2020.05.22 9
wzór_wykazu_robót_budowlanych doc 41,5 2020.05.22 16
wzór_Wykaz_osób doc 21,5 2020.05.22 8
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów docx 14,8 2020.05.22 8

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,3 2020.05.27 22

Pobierz wszystkie dokumenty