Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-151/20

"usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia i egzaminu Professional Scrum Master (PSM-1) w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17 - KC-zp.272-151/20 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,4 2020.05.20 54

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian 2 docx 253,7 2020.05.27 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 290,5 2020.05.20 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 259,2 2020.06.09 22
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (1) doc 284,5 2020.05.20 38
oświadczenie o spełnianiu warunków docx 53,1 2020.05.20 39
Wzór formularza oferty - usługi doc 293,5 2020.05.20 42
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (1) docx 180,3 2020.05.20 39
Wzór umowy - usługi docx 265,6 2020.05.20 40
Wzór wykazu usług doc 272,5 2020.05.20 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i powiadomienie o zmianach w SIWZ - 2 docx 460,4 2020.06.04 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 447,7 2020.05.21 41
Informacja o zmianie ogłoszenia -2 docx 447,8 2020.05.25 39
Informacja o zmianie ogłoszenia 3 docx 450,8 2020.06.02 33
Informacja z otwarcia ofert doc 258,1 2020.06.09 26
NOWY OBOWIĄZUJĄCY WZÓR FORMULARZA OFERTY doc 294,5 2020.05.25 35
Odpowiedź na zapytania i powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 455,8 2020.05.25 38
Ogłoszenie zmian z 04.06 pdf 66,7 2020.06.04 27
Ogłoszenie zmian 1 pdf 76,8 2020.05.25 30
Ogłoszenie zmian 3 pdf 65,9 2020.06.03 29
ogłoszenie zmian 3 wysłane do Ted 29.05.20 pdf 70,8 2020.06.02 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 502,2 2020.05.27 34
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 2 docx 505,5 2020.06.02 26

Pobierz wszystkie dokumenty