Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-27/20

"Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 454,0 2020.05.19 116

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
pytania i odpowiedzi II oraz modyfikacja opisu przedmiotu zamóiwenia , wzoru PDF 116,0 2020.06.01 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Modyfikacja zał nr 2 opis przedmiotu zamówienia docx 46,8 2020.06.16 55
II Modyfikcja Z7 do Ogłoszenia-Wzór Umowy docx 44,4 2020.06.16 44
II powiadomienie o zmianie terminu składania ofert pdf 216,9 2020.06.08 65
Informacja z otwarcia PDF 30,0 2020.06.25 50
IV modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu PDF 1536,5 2020.06.16 58
jadłospis tygodnia Krysiewicza pdf 188,5 2020.06.01 61
jadłospis tygodniowy Jarochowskiego pdf 221,2 2020.06.01 60
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu nr II PDF 383,2 2020.05.25 76
Modyfikacja Z1 do Ogłoszenia-Formularz oferty doc 94,0 2020.06.16 56
Modyfikacja Z3 do Ogłoszenia-Opis przedmiotu zamówienia - odbiór odpadów kuc odt 10,6 2020.06.16 50
Modyfikacja Z8 do Ogłoszenia-Wzór Umowy dzierżawy nr docx 22,5 2020.06.16 44
Modyfikacja zał nr 2 opis przedmiotu zamówienia docx 46,3 2020.06.01 55
Modyfikcja Z7 do Ogłoszenia-Wzór Umowy docx 43,5 2020.06.01 54
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu PDF 35,3 2020.05.22 74
ogłoszenie o zamówieniu po modyfikacji nr III PDF 2559,9 2020.05.28 66
Ogłoszenie o zamówieniu po modyfikacji PDF 1400,4 2020.05.22 65
Ogłoszenie o zamówieniu po modyfikacji nr II PDF 1365,5 2020.05.25 62
powiadomienie o zmianie terminu składania ofert PDF 49,6 2020.05.28 62
Z1 do Ogłoszenia-Formularz oferty doc 95,5 2020.05.19 87
Z10 do Ogłoszenia-Wzór - wykaz usług doc 32,5 2020.05.19 89
Z10 do Umowy-F-02 Karta kontroli temperatury wydawanych posiłków pdf 89,4 2020.05.19 75
Z11do Ogłoszenia-Wzór - wykaz osób doc 39,5 2020.05.19 84
Z2 do Ogłoszenia-Opis przedmiotu zamówienia - przygotowanie i dostawa posiłk pdf 280,8 2020.05.19 87
Z3 do Ogłoszenia-Opis przedmiotu zamówienia - odbiór odpadów kuchennych pdf 107,9 2020.05.19 76
Z4 do Ogłoszenia-CHARAKTERYSTYKA DIET-2 pdf 658,5 2020.05.19 79
Z4 do Umowy-F-03 Protokół reklamacyjny pdf 87,4 2020.05.19 74
Z5 do Ogłoszenia-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu wa docx 44,6 2020.05.19 71
Z5 do Umowy-Protokół dostarczenia dostawy posiłków PDF 8,8 2020.05.19 81
Z6 do Ogłoszenia-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,6 2020.05.19 65
Z7 do Ogłoszenia-Wzór Umowy pdf 297,0 2020.05.19 76
Z8 do Ogłoszenia-Wzór Umowy dzierżawy nr pdf 143,8 2020.05.19 78
Z8 do Umowy-PJŻ-02 POSTĘPOWANIE Z POSIŁKAMI DLA PACJENTÓW-DOBRA PRAKTYKA HI pdf 305,0 2020.05.19 69
Z9 do Ogłoszenia-Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 3402,0 2020.05.19 69
Z9 do Umowy-PJŻ-03 POSTĘPOWANIE Z POSIŁKAMI DLA PACJENTÓW-DOBRA PRAKTYKA PRO pdf 308,1 2020.05.19 68
zawiadomienie o IV modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu PDF 23,4 2020.06.16 51

Pobierz wszystkie dokumenty