Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-27/20

"Przygotowanie i dostawa dla Zamawiającego gotowych posiłków w zakresie całodziennego wyżywienia hospitalizowanych pacjentów wraz odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 454,0 2020.05.19 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu nr II PDF 383,2 2020.05.25 6
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu PDF 35,3 2020.05.22 8
ogłoszenie o zamówieniu po modyfikacji nr III PDF 2559,9 2020.05.28 1
Ogłoszenie o zamówieniu po modyfikacji PDF 1400,4 2020.05.22 8
Ogłoszenie o zamówieniu po modyfikacji nr II PDF 1365,5 2020.05.25 4
powiadomienie o zmianie terminu składania ofert PDF 49,6 2020.05.28 1
Z1 do Ogłoszenia-Formularz oferty doc 95,5 2020.05.19 23
Z10 do Ogłoszenia-Wzór - wykaz usług doc 32,5 2020.05.19 19
Z10 do Umowy-F-02 Karta kontroli temperatury wydawanych posiłków pdf 89,4 2020.05.19 14
Z11do Ogłoszenia-Wzór - wykaz osób doc 39,5 2020.05.19 15
Z2 do Ogłoszenia-Opis przedmiotu zamówienia - przygotowanie i dostawa posiłk pdf 280,8 2020.05.19 20
Z3 do Ogłoszenia-Opis przedmiotu zamówienia - odbiór odpadów kuchennych pdf 107,9 2020.05.19 13
Z4 do Ogłoszenia-CHARAKTERYSTYKA DIET-2 pdf 658,5 2020.05.19 16
Z4 do Umowy-F-03 Protokół reklamacyjny pdf 87,4 2020.05.19 12
Z5 do Ogłoszenia-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu wa docx 44,6 2020.05.19 13
Z5 do Umowy-Protokół dostarczenia dostawy posiłków PDF 8,8 2020.05.19 12
Z6 do Ogłoszenia-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,6 2020.05.19 11
Z7 do Ogłoszenia-Wzór Umowy pdf 297,0 2020.05.19 14
Z8 do Ogłoszenia-Wzór Umowy dzierżawy nr pdf 143,8 2020.05.19 13
Z8 do Umowy-PJŻ-02 POSTĘPOWANIE Z POSIŁKAMI DLA PACJENTÓW-DOBRA PRAKTYKA HI pdf 305,0 2020.05.19 10
Z9 do Ogłoszenia-Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 3402,0 2020.05.19 11
Z9 do Umowy-PJŻ-03 POSTĘPOWANIE Z POSIŁKAMI DLA PACJENTÓW-DOBRA PRAKTYKA PRO pdf 308,1 2020.05.19 11

Pobierz wszystkie dokumenty