Szczegóły ogłoszenia

CRZP/48/2020/AZP

"Limit na gwarancje bankowe"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 539181-N-2020 pdf 147,9 2020.05.19 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - linia gwarancyjna (1) pdf 498,9 2020.05.19 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Opis przedmiotu zamówienia pdf 86,7 2020.05.19 28
2_Formularz oferty docx 277,1 2020.05.19 22
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 27,7 2020.05.19 17
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 27,3 2020.05.19 18
5_Oświadczenie o przynależności docx 29,1 2020.05.19 19
6_Istotne postanowienia umowy pdf 56,1 2020.05.19 20

Pobierz wszystkie dokumenty