Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-210/20

"Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,0 2020.05.18 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,9 2020.05.18 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,8 2020.05.18 29
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,2 2020.05.18 29
Wzór formularza oferty doc 27,5 2020.05.18 31
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2020.05.18 28
Wzór umowy doc 236,0 2020.05.18 37
wzór Wykaz osób doc 42,0 2020.05.18 26
wzór wykazu robót budowlanych doc 47,5 2020.05.18 32
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 27,7 2020.05.18 27

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,1 2020.05.21 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (1) doc 285,5 2020.05.26 20
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 288,5 2020.05.26 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.05.27 10
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2020.06.02 17
Nowy Wzór umowy-1 doc 232,5 2020.05.21 23
SIWZ 210 - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 373,0 2020.05.20 55

Pobierz wszystkie dokumenty