Szczegóły ogłoszenia

ZP/1229/D/20

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 140,6 2020.05.18 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 271,5 2020.05.18 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy - Część 1-2 docx 54,1 2020.05.18 40
Załącznik 2 - Formularz cenowy cz. 1 docx 17,5 2020.05.18 33
Załącznik 2 - Formularz cenowy cz. 2 docx 15,8 2020.05.18 40
Załącznik 3 - JEDZ część 1 xml 126,5 2020.05.18 29
Załącznik 3 - JEDZ część 2 xml 130,6 2020.05.18 40
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,1 2020.05.18 38
Załącznik 4 - Istotne postanowienia umowy v2 docx 61,6 2020.05.18 36
Załącznik 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 14,3 2020.05.18 31
Załącznik A - Opis przedmioru zamwóienia docx 18,5 2020.05.18 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja dotycząca otwarcia ofert docx 19,0 2020.06.16 13
Informacja z otwarcia ofert doc 50,0 2020.06.19 12

Pobierz wszystkie dokumenty