Szczegóły ogłoszenia

ZP/732/U/20

"Zapewnienie noclegów, wyżywienia i sal szkoleniowych podczas warsztatów organizowanych w ramach projektów: Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (POWR.03.01.00-00-T132/18) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów (POWR.03.01.00-00-T177/18)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 115,6 2020.05.14 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1 - Formularz ofertowy cz. 1 docx 78,6 2020.05.14 42
Zał. 1 - Formularz ofertowy cz. 2 docx 78,4 2020.05.14 41
Zał. 2, 2a - Oswiadczenia wykonawcy docx 70,4 2020.05.14 41
Zał. 3 - Istotne postanowienia umowy docx 85,3 2020.05.14 42
Zał. 4 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej docx 60,7 2020.05.14 45
Zał. A - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 docx 78,6 2020.05.14 44
Zał. B - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 docx 76,3 2020.05.14 40

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja dotycząca otwarcia ofert docx 17,0 2020.06.09 18
Modyfikacja formularza ofertowego pdf 455,4 2020.06.09 16
Zmodyfikowany Nowy zał. 1 - Formularz ofertowy docx 79,6 2020.06.09 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 92,5 2020.06.12 16
Informacja z otwarcia ofert- Zlożone oferty doc 49,5 2020.06.12 17

Pobierz wszystkie dokumenty