Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-22-20

"Dostawa leku programowego Triflurydyna/Typiracyl"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,0 2020.05.12 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 112,5 2020.05.12 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29,6 2020.05.12 30
Formularz oferty i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia xls 42,0 2020.05.12 29
Jednolity europejski dokument zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ docx 58,6 2020.05.12 24
Oświadczenie - produkty lecznicze pdf 451,8 2020.05.12 29
Wzór umowy pdf 301,9 2020.05.12 28

Pobierz wszystkie dokumenty