Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-145/20

"Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia - szkolenie CISM/CISSP wraz z egzaminem w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 dla WIEiT - KC-zp.272-145/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 136,2 2020.05.11 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 305,7 2020.05.11 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 284,5 2020.05.11 20
Wzór formularza oferty - usługi doc 60,5 2020.05.11 24
Wzór umowy - zad. 1 doc 111,5 2020.05.11 22
Wzór umowy - zad. 2 doc 111,5 2020.05.11 23
Wzór wykazu usług doc 269,0 2020.05.11 25
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 53,2 2020.05.11 19
Załącznik nr 2 do umowy docx 179,2 2020.05.11 22

Pobierz wszystkie dokumenty