Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-194/20

"organizację i przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla studentów AGH - KC-zp.272-194/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 29,9 2020.05.05 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 161,3 2020.05.05 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.06.05 5
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_ doc 148,5 2020.05.05 50
oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu (2) docx 118,2 2020.05.05 50
wykaz usług doc 40,5 2020.05.05 64
Wykaz zrealizowanych usług doc 12,7 2020.05.05 55
Wzór formularza oferty doc 136,3 2020.05.05 48
Wzór umowy doc 260,0 2020.05.05 55
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów doc 19,6 2020.05.05 47

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 269,3 2020.05.15 42
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 267,0 2020.05.21 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,8 2020.05.15 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 27,1 2020.06.05 7

Pobierz wszystkie dokumenty