Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-184/20

"usługa wykonania specjalizowanych folii - KC-zp.272-184/2020 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu odt 27,6 2020.05.04 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 34,7 2020.05.04 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,9 2020.05.04 39
JR_FINALE - tenso pdf 177,5 2020.05.04 41
JR_FINALE - thermo_v2 pdf 121,6 2020.05.04 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 22,2 2020.05.04 37
Wzór formularza oferty docx 30,6 2020.05.04 39
Wzór umowy doc 63,5 2020.05.04 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2020.05.14 25

Pobierz wszystkie dokumenty