Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.2.IV.2020

"Roboty budowlane - Przebudowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,3 2020.04.30 119

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 25,3 2020.05.07 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
07.05.2020 - INFORMACJA DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW rtf 74,9 2020.05.07 96
13.05.2020 - INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT rtf 49,1 2020.05.13 85
13.05.2020 - ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W UZP rtf 42,7 2020.05.13 58
14.05..2020 - ODPOWIEDZI odt 27,3 2020.05.14 78
14.05.2020 - Zalączniki do odpowiedzi - rzuty IV pietro zip 1291,3 2020.05.14 68
14.05.2020 - Aktualny - Zał. nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, prz rtf 326,4 2020.05.14 59
14.05.2020 - INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT rtf 49,5 2020.05.14 68
14.05.2020 - INFORMACJA - ZMIANA SIWZ rtf 71,3 2020.05.14 55
14.05.2020 - Załączniki (Zdjęcia) do odpowiedzi zip 1230,8 2020.05.14 67
14.05.2020 - ZAŁĄCZNIKI DO ODPOWIEDZI zip 3274,0 2020.05.14 62
21.05.2020 r. - zestawienie na otwarciu ofert- na stronę xls 35,5 2020.05.21 78
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_889fdda3-463d-4734-810e-ba59735be352 asc 0,7 2020.04.30 53
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,2 2020.05.07 71
SIWZ doc 312,5 2020.04.30 109
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 74,0 2020.04.30 84
Zał. nr 10 do SIWZ - PB-rys.1. Orientacja pdf 681,8 2020.04.30 84
Zał. nr 11 do SIWZ - PB-rys.2. Plan sytuacyjny pdf 1919,1 2020.04.30 95
Zał. nr 12 do SIWZ - PB-rys.3. Powierzchnie ograniczające pdf 1135,8 2020.04.30 83
Zał. nr 13 do SIWZ - PB-rys.4. Profil wzdłuż osi pdf 113,3 2020.04.30 88
Zał. nr 14 do SIWZ - PB-rys.5. Dodatkowe przekroje poprzeczne pdf 86,1 2020.04.30 82
Zał. nr 15 do SIWZ - PB-rys.6. Przekrój konstrukcyjny wzdłuż osi pdf 118,5 2020.04.30 81
Zał. nr 16 do SIWZ - PB-rys.7. Oznakowanie lądowiska pdf 98,0 2020.04.30 82
Zał. nr 17 do SIWZ - PB-rys.8. Szczegół obramowania FATO pdf 217,4 2020.04.30 77
Zał. nr 18 do SIWZ - PB-rys.10. Szczegół wykonania lamp FATO pdf 155,5 2020.04.30 92
Zał. nr 19 do SIWZ - PB-rys.11. Powierzchnie ograniczające 1 10000 pdf 1193,2 2020.04.30 78
Zał. nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, przebudowa lądowiska rtf 334,2 2020.04.30 84
Zał. nr 20 do SIWZ - PB-rys.12. Plan sytuacyjny - cz.elektryczna pdf 2138,2 2020.04.30 80
Zał. nr 21 do SIWZ - PZT-rys.1. Orientacja pdf 681,8 2020.04.30 78
Zał. nr 22 do SIWZ - PZT-rys.2. Projekt zagospodarowania terenu pdf 2260,5 2020.04.30 84
Zał. nr 23 ; 1 do SIWZ - Opis techniczny cz. elektryczna pdf 109,5 2020.04.30 87
Zał. nr 23 ; 2 do SIWZ -Oświęcim-lądowisko-cz. elektryczna-szczegółowa spec. pdf 113,0 2020.04.30 86
Zał. nr 23 ; 3 do SIWZ - rys 1 - plan sytuacyjny pdf 707,4 2020.04.30 83
Zał. nr 23 ; 4 do SIWZ - rys 2 - schemat blokowy pdf 756,0 2020.04.30 89
Zał. nr 23 ; 5 do SIWZ - rys 3 - rzut piwnic pdf 158,5 2020.04.30 81
Zał. nr 23 ; 6 do SIWZ - rys 4 - rzut poddasza pdf 174,7 2020.04.30 81
Zał. nr 23 ; 7 do SIWZ - rys 5 - rozdzielnia RNL pdf 247,8 2020.04.30 84
Zał. nr 23 ; 8 do SIWZ - rys 6 - rozdzielnia RNA pdf 166,1 2020.04.30 78
Zał. nr 23 ; 9 do SIWZ - rys 7 - schemat ideowy zasilania oświetlenia pdf 196,1 2020.04.30 80
Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 80,5 2020.04.30 79
Zał. nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 32,5 2020.04.30 78
Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz osób ; Oświadczenie dot. ubezpieczenia doc 47,5 2020.04.30 80
Zał. nr 6 do SIWZ - PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO PRACE NA pdf 17535,5 2020.04.30 74
Zał. nr 7 do SIWZ - Oświęcim-przebudowa lądowiska projekt bud-wyk -opis pdf 280,3 2020.04.30 85
Zał. nr 8 - do SIWZ - Oświęcim-przebudowa-SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZN pdf 668,4 2020.04.30 81
Zał. nr 9 ; 1 - do SIWZ -Przedmiar robót- roboty drogowe pdf 346,4 2020.04.30 94
Zał. nr 9 ; 2 do SIWZ - Przedmiar robót - roboty elektryczne pdf 193,1 2020.04.30 100
Zał. nr 9 ; 3 do SIWZ - Przedmiar robót- maszt antenowy pdf 228,4 2020.04.30 80

Pobierz wszystkie dokumenty