Szczegóły ogłoszenia

ZP/16/2020

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 482,1 2020.04.30 71

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,5 2020.06.01 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 275,5 2020.04.30 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2020.04.30 65
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,7 2020.04.30 66
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 66,9 2020.04.30 63
zał. nr 1 docx 126,6 2020.04.30 132
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 62,0 2020.04.30 90
Załącznik nr 4 - wzór umowy doc 112,0 2020.04.30 67
załącznik nr 5 - wadium doc 53,5 2020.04.30 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 41,7 2020.06.01 30
Zaktualizowany załącznik numer 1 do SIWZ w zakresie Pakietu nr 11 docx 22,8 2020.06.01 36
Zaktualizowany załącznik numer 2a do SIWZ dla Pakietu nr 11 doc 65,5 2020.06.01 34
Załącznik 4a - umowa dla Pakietu nr 11 doc 132,0 2020.06.01 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 23,7 2020.05.25 49
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-10 doc 21,8 2020.06.01 25
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 23,1 2020.05.25 47
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 23,7 2020.05.25 41
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 22,7 2020.05.25 41
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 23,4 2020.05.25 39
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-6 doc 22,2 2020.05.25 36
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-7 doc 22,9 2020.05.25 38
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-8 doc 23,8 2020.05.25 36
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-9 doc 25,0 2020.05.25 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,1 2020.06.17 37
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 20,3 2020.06.01 51

Pobierz wszystkie dokumenty