Szczegóły ogłoszenia

ZP/16/2020

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 482,1 2020.04.30 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 275,5 2020.04.30 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2020.04.30 45
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,7 2020.04.30 43
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 66,9 2020.04.30 42
zał. nr 1 docx 126,6 2020.04.30 95
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 62,0 2020.04.30 60
Załącznik nr 4 - wzór umowy doc 112,0 2020.04.30 42
załącznik nr 5 - wadium doc 53,5 2020.04.30 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 23,7 2020.05.25 16
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 23,1 2020.05.25 18
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 23,7 2020.05.25 14
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 22,7 2020.05.25 14
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 23,4 2020.05.25 12
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-6 doc 22,2 2020.05.25 11
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-7 doc 22,9 2020.05.25 13
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-8 doc 23,8 2020.05.25 11
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-9 doc 25,0 2020.05.25 13

Pobierz wszystkie dokumenty