Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-99/20

"badania nowych przewodów napowietrznego systemu elektroenergetycznego w warunkach kontrolowanej eksploatacji - KC-zp.272-99/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,0 2020.04.29 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 63,0 2020.04.29 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,2 2020.05.06 48
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 269,3 2020.05.07 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2020.05.12 28
Lokalizacja słupów w linii S-414 jpg 3312,5 2020.05.07 42
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 14,2 2020.05.07 35
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,8 2020.05.07 42

Pobierz wszystkie dokumenty