Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/27/2020

"Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 129,8 2020.04.29 89

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 70,8 2020.06.01 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,1 2020.04.29 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2020.04.29 62
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2020.04.29 65
kosztorysy, harmonogram zip 3050,5 2020.06.03 27
modyfikacja w. umowy docx 74,1 2020.06.03 19
Wzór formularza ofertowego doc 39,5 2020.04.29 72
Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 324,9 2020.04.29 77
Zał nr 3 - wykaz urządzeń pdf 545,5 2020.04.29 74
zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy doc 130,5 2020.04.29 73

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,1 2020.06.03 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.06.19 20
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert docx 22,2 2020.06.01 42

Pobierz wszystkie dokumenty