Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/27/2020

"Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 129,8 2020.04.29 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,1 2020.04.29 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2020.04.29 40
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2020.04.29 43
Wzór formularza ofertowego doc 39,5 2020.04.29 44
Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pdf 324,9 2020.04.29 49
Zał nr 3 - wykaz urządzeń pdf 545,5 2020.04.29 49
zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy doc 130,5 2020.04.29 47

Pobierz wszystkie dokumenty