Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-15/20

""Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu P dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu" "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu PDF 353,6 2020.04.28 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
F-01 Zlecenie na transport pacjenta pdf 100,0 2020.04.28 44
informacja z aukcji PDF 20,4 2020.05.14 14
informacja z otwarcia ofert PDF 20,9 2020.05.06 34
specyfikacja PDF 773,5 2020.04.28 52
wykaz narzędzi zał. nr 8 docx 27,2 2020.04.28 45
zał. nr 7 do siwz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zał nr pdf 259,9 2020.04.28 44
Zał. nr 1 do SIWZ-Formularz oferty docx 19,6 2020.04.28 41
zał. nr 2 do siwz-Formularz cenowy xlsx 11,7 2020.04.28 44
zał. nr 3 do siwz -Opis przedmiotu zamówienia odt 11,0 2020.04.28 44
zał. nr 4 do siwz - Oświadczenie wykonawcy docx 42,8 2020.04.28 42
zał. nr 5 do siwz- Wzór umowy pdf 291,3 2020.04.28 44
Załącznik Nr 6 do SIWZ-Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałow docx 31,6 2020.04.28 44
Zestawienie przewozów - zał do umowy ods 5,8 2020.04.28 47

Pobierz wszystkie dokumenty